алкохол ферментэшин

Гликолисис ба (түүний) дараах, NAD болон карбон диоксид үүсгэн этил алкохол болох, пируватын ангижралт

  • Campbell Biology
  • Эрдэнэболд: 2015-07-31 13:29:12

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх