актин

Булчин болон бусад төрлийн эсүүд дэх микрофиламeнт (актин филамeнт) бүрдүүлэгч мушгиа хоёр гинжийг холбогдон үүсгэдэг бөмбөлөг уураг.

  • Campbell BIology
  • Эрдэнэболд: 2015-07-31 13:14:36

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх