абсолют тэг

Бүх молекулын түвшний үйл ажиллагаа зогсох, онолын хувьд хамгийн бага температур(0K = -273.16°C)

  • http://www.quick-facts.co.uk/science/glossary.html
  • Эрдэнэболд: 2015-07-31 12:46:24

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх