буу i

гол төмөртэй галт зэвсэг; ангийн буу; танк эсэргүүцэх буу; хоосон буунаас хорин хүн айх х у у ч. буу буудах;

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠫᠤᠤ(пуу) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

 • буу зэвсэг; буу шуу; буу цоор х о р ш.; бууны гол төмөр; бууны гэр; бууны сум;
 • бууны ам (гол төмрийн ам);

 • бууны бөгс (замгийн хойд тал);

 • бууны замаг (гал авалцуулах хэсэг);

 • бууны овоо (харааг тохируулах овгор);

 • бууны хараа (сумны тусгал тохируулагч);

 • бууны хүхээ (сум хийх хэсэг);

 • бууны сүмбэ (гол төмөр цэвэрлэх хэрэгсэл);

 • бууны бянт (гол төмрийн доторхи зураас);

 • буу тавих (хий буудах);

 • их буу, үхэр буу (урт гол төмөртэй, том сумтай, алст тусч чадах галт зэвсэг);

 • цахиур буу (цахиураар гал авалцах буу);

 • гар буу (авсаар жижиг бууь ойрхон буудахад хэрэглэнэ);

 • хоёр амтай буу (хоёр гол төмөртэй буу);

 • буу загас (халим)

gun

  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Баясаа: 2009-08-25 10:04:04
  • tala: 2018-12-30 00:35:13

  Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх