ᠴᠢᠭᠢᠭ᠌

чийг

баахан нойтхон; чийг нойтон хорш.; чийг даах (газраас чийг нойтон дээш дааварлах, нэвчих); чийг болох (чийгтэй болох, чийг орох); чийг авах (ч...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16374