ᠲᠣᠮᠤ

том i

бага жижиг гэдэгтэй эсэргүүцэлдсэн үг; 1 юмны нөгөөгөөс ихий нь; том аж ахуй; том гэр; том үсэг; том гэгчийн хар юм харагдав; том хувин; 2. насан...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/12497