ᠪᠡᠶ ᠡ ᠦᠬᠡᠢ

биегүй

эзгүй, эзэнгүй, бодгүй, үзэгдэх баригдах юмгүй; 2. бие муутай болсон; тэр ч өвд өвдсөөр байгаад биегүй болсон хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4154