ᠡᠷᠲᠡ

эрт (эн)

цаг хэмийн багцааны урьдах хувий нь; өглөө эрт; өдөр эрт; хавар эрт; өвөл эрт; эрт босох; эрт явах; маш урдын цаг, эрт урьдын хэрэг, эрт цагийн юм...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7303