ᠡᠪ᠋

эв i

хүн амьтны хоорондын найр нийлэмж; эв найрамдал, эв эе, эв зүй х о р ш.: эвийн эхэнд тос, эвдрэлийн эхэнд цус х у у ч; эрдмийг эхнээс нь, эөийг ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/18099