өөр

харь i

өөрийн биш, гаднын, өөр, хүний; харь газар үгээ бэхэл, халуун зуураа эвээ хичээ з ү й р; харь улс (гадаад улс); харь хэл (өөрийн биш хэл); харьд өг...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4966

харьцангуй

харьцааны чанар: харьцангуй өндөр харьцангуй чанар.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4977