үс

сахал i

эр хүний уруул, эрүү, шанаанд ургах үс; сахал үс, сахал самбай хорш.; ооч сахал; нахай сахал; сайн сайн гэхлээр сахлаа таван өнгөөр будах х у у ч;...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25446

сахалгүй

сахал үс байхгүй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25448

сахаллаг

их сахалтай.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25451

сахлаг ii

өтгөн, өндөр, урт ургасан; сахлаг үс; сахлаг өвс; сахлаг ногоо.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25478