үл тохирох

харш ii

үл тохирох, үл нийцэх, эсрэг, эрс тэс, зохисгүй; хуульд харш; биеийн эрүүл мэндэд харш; шинжлэх ухаанд харш.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3444

харшилдах

харших I, II, III-ын үйлдэлдэх хэв: ш и л ж с э н хоорондоо эв найзгүй болох, харгах, маргах; харшилдан маргах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3448

харших i

чулуу мэтийн хоорондоо цохилцох: шаазан хоорондоо харших; ш и л ж с э н үл нийцэх, эс зохилдох; хуульд харших; эрс тэс өнгө хольцолдон үзэхэд аята...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3466

харшлалдаан

мөргөлдөөн тэмцэлдээн, харшлалдах нь.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4947