эртний

сэрс

торгоны эртний Монгол нэр[1] http://twitter.com/#!/shbaatar/status/20724501914320897

Ш.Баатар http://toli.query.mn/w/31765