эмх цэгц

сахилга

ямар нэгэн хэсэг бүлгийн бүгдийн дагаж журамлавал зохих журам горим; сахилга бат х о р ш. цэргийн сахилга бат; көдөлмөрийн сахилга бат; сургуулийн ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25460

систем

аливаа үйл явдал, юмны тодорхой горим, тогтолцоо.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25713

системлэх

системтэй болгох.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25716