шашин

хурмаст

ш а ш и н гучин гурван тэнгэр нарын эрхэм нэгэн тэнгэрийн нэр; хан хурмаст; хурмаст тэнгэр

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30701

шадар таван нүгэл

энэ бол нэгд; сүм хийд тонох, хоёрт; шүтлэгтний эд юмсыг булаах, гуравт; шашны хэргэмтнийг доромжлох, дөрөвт; шүтлэгийн ариун зан үйлийг үйлдэхэд с...

Ирээдүй http://toli.query.mn/w/31793