чимээ

сархийх

cap cap гэсэн чимээ гарах; ишнгэн юм гэнэт хүчтэй олгойдон гарах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23965

хард

Дард хийх хатуухан юмны хавирах, унах мэтэд гарах чимээ сонсдох нь; шүдээ хард хийтэл зуух

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20819

харжиг

харжиг харжиг хийх хар хар гэсэн чимээ сонсдох

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20833

харжигнах

харжиг харжиг хийх чимээ сонсдох

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20834

харших i

чулуу мэтийн хоорондоо цохилцох: шаазан хоорондоо харших; ш и л ж с э н үл нийцэх, эс зохилдох; хуульд харших; эрс тэс өнгө хольцолдон үзэхэд аята...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3466