цэцэн үг

базаах

үйл ажилд хэрэглэгдэх зүйлийг урьдаас зэхэж бэлтгэх; сааль базаахаар сав базаа ц э ц э н ү г.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3941