хүндэтгэл

айлтгал

х ү н д э т г э л, дээд хүнд сонсгох сонсгол үг бичиг; айлтгал үг; айлтгал бичиг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/725

айлтгах

х ү н д э т г э л, дээд хүмүүст үг хэлэх, дээд хүмүүст өргөдөл бичиг өгөх; үг айлгах; амрыг айлтгах; айлтгах бичиг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/726

алжаах

х ү н д э т г э л хүний ядрах цуцах; алжаах цуцахыг үл мэдэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1467

залрах ii

хүний ирэх, очих, үхэхийн хүндэтгэл; заларч ирэх; заларч язах; тэнгэрт залрах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4885

хатагтай

эмэгтэй хүний хүндэтгэл.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7773

хатан iv

ноён хүний эхнэр; эмэгтэй хүний хүндэтгэл; хатан тоть (бяцхан тотийн эмэгчин); хатан хараа а м ь т а н (толгой хүзүүгээрээ ихээхэн хар чандартай,...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7797