хэмжүүр

дюйм

урт богинын хэмжүүр, фунтийг 12 хуваасны нэг буюу 25,4 миллиметр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/14445