хэмжээ

алд i

хоёр гарыг хөндлөн сунгаж нэгэнтээ хэмнэсэн хэм; нэг алд нь 1 метр 60 сантимертай тэнцэнэ; таван алд уурга; алды нь аваад дэлмий нь з ү й р; алд дэ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/656

ар iii

талбайн хэмжээ, 100 дөрвөлжин метртэй тэнцэнэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3856

арилам

нэг хормыг буюу нэг секундийг нэг тэрбум хуваасны нэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/968

бадан i

х у у ч и р с а н багтаамжийн хэмжээ; арван их дүү хэмжээтэй юм.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3667

бараг ii

газрын хэмжээ нэгэн үрийг арав хуваасны нэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4242

барим

уртын барагцаалсан хэмжээ, урт юмыг гарын царвуугаар нэг удаа атгаж авсныг нэг барим гэнэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4368

он ii

он тусам х у у ч и р с а н газрын хол ойрын хэмжээ, харвалга хүрэм газар, дээш өргөн харвасан сумны хүрэм газар; он тусах (хаймсах); он тавих (ша...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/9848

том

хэмжээ. эсрэг үг жижиг

Bayasakh http://toli.query.mn/w/31956

хувиар ii

тариалан хадлангийн газрын талбайн хэмжээний нэр, нэг зуун үр буюу гучин зургаан мянган дөрвөлжин алд газар; нэг хувиар газар тариа тарьсан.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/27737