хуучин үг

алирхай

налархай, налсан байдал, хэвтээ байдал, голдуу ногоо, ургамал дээр ийн хэлнэ. жишээ нь: “Өглөө нь хэвтэрийн хэвээр ногооны алирхай орхин хоёул дөрө...

Д.Пүрэвдорж: "Улаан зүүд" http://toli.query.mn/w/31766

хээмсүү

сэжигч, сэжигч ажигч, “Харин сүрхий сэжигч хээмсүү, бохир идээнээс цэрвэх тул доовтрынд ирэх хүн ааруул өрөм бяслагаа аль болохоор цэвэр хүүдийд хи...

Ирээдүй http://toli.query.mn/w/31759