хуучин

пиу

strong text билет, тэмдэгт: худалдааны пиу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6981

пиугүй

strong text билет тэмдэггүй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6982