хууч яриа

айх

юмнаас сүрдэх, эмээх, сочих, халирах, бэрхшээх; айх ичихийг мэдэхгүй; айх нь эс ч аягүй юм; хийвэл бүү ай,айвал бүү хий х у у ч..

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/791

алаг

хоёроос доошгүй өнгө холилдсон нь; хар алаг (хар цагаан холилдсон өнгөтэй; алаг морь; хээр алаг морь; жигд биш, тэгш биш, янз янз; аяганы алгаас ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31402

сархад

архины өөр нэр; архи нэртэй; ариун чанартай, сархад нэртэй, сайхан бэлэгтэй (ерөөл); сархад савнаасаа бусдыг дийлнэ Х у у ч.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23956