хичээл

семинар

дээд сургуульд оюутнууд, багшийн удирдлагаар хэсэг бүлэг салж хийх дадлагын хичээл; семинарын хичээл; аливаа мэрэгжилтнийг бэлтгэх, мэрэгжлий нь ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25536