утга зохиол

натурализм

урлаг утга зохиол дахь буржуйлиг хөрөнгөтний чиглэл, энэ чиглэл бол реализмын эсрэг бөгөөд байгалийн хуулийг нийгмийн хуультай адилтгаж, агуулгыг ү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24632