урлаг

натурализм

урлаг утга зохиол дахь буржуйлиг хөрөнгөтний чиглэл, энэ чиглэл бол реализмын эсрэг бөгөөд байгалийн хуулийг нийгмийн хуультай адилтгаж, агуулгыг ү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24632

сийлэгч

сийлдэг хүн, сийлбэрч.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25655

симфони

найрал хөгжмөөр тоглох том хэмжээний зохиол; симфони найрал хөгжим.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25710

цирк

үзэгчдэд биеийн тамирийн болон сургуультай амьтад бас алиалагчийн тоглолтыг үзүүлэх газар; циркийн жүжигчид

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/12392