уламжлал

бөх i

барилддаг хүн, барилдах биеийн тамирт мэргэжсэн хүн; бөх барилдан, морь уралдаж наадам хийв; бөх хүн бүдүүн өвсөнд з ү й р; бөх гарах (бөх бари...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/59

сацал

цацал.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25488

хас iii

дөрвөн үзүүрий нь тэгш өнцгөөр нугалсан тоонолж хэлбэртэй зураг; хас тэмдэг; хас тамга.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4995