төвд нэр

агваан

Хүний нэр, төвд нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31600

адай

Хүний нэр, төвд нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31602

арилдий

Хүний нэр, төвд нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31607