ойчих

харуулдах iii

түрүүлэг таварцаглан унах: уруу газар харуулдаж унаад бэртэх шахав.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3416