од

адаг ii

адаг чуулган з у р х а й тэгэрийн умардад орших эхэн чуулган, зүүн цааз баригч хоёр ордын хооронд оршдог гурван одны орд, газрын дундад өргөргийн о...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1066

адистит ii

адистит тавцан з у р х а й арслангийн ордын гурван одны нэр

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1117

ануурад

з у р х а й хэлэнцийн ордын дөрвөн одны нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3210

ардир

з у р х а й тэнгэрийн түвшний цагиргийн шадар бүхий Хамтдахын ордын гялбалзсан гурван од.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/927

ашуувани

з у р х а й Шийдмийн ордын гурван одны нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3145

аюул iii

з у р х а й Ангариг гаригийн хоёр дагуулын дотоод талын одны нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3150

мэг

з у р х а й сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэгийн нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24175