нутгийн хэллэг

гөеө

Эмээ гэсэн үг.Сүхбаатар аймгийн нутгийн аялага.

aquila http://toli.query.mn/w/31875