нутгийн аялага

өөшхөө

найз гэсэн нутгийн аялга үг.Сүхбаатар аймгийн хэллэг.

aquila http://toli.query.mn/w/31874