мөнгө

саят (ан)

сая төгрөгийн хөрөнгөтэй; саят хамтрал; саят хөрөнгөтөн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25523

хариулт

хариулсан нь: мөнгөний хариулт; хариултаа авсан.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/2765