мэдээллийн технологи

интернэт

бүх дэлхийг хамарсан хоорондоо холбогдсон компьютерийн сүлжээнүүдийн нэгдсэн систем; интернэт хаяг, вэб хаяг

Очирхуяг http://toli.query.mn/w/31567

компьютер

Тооцоолуур. Тооцоолон бодох цахим машин. Цахилгаан, электроник ашиглан програмчлан бүтээсэн, тооцоолох, мэдээлэл боловсруулах, хадгалах үйлдэл голл...

Алмас http://toli.query.mn/w/31591