муу чанар

харлах

өнгө хар болох; газар харлаж байна; шилжсэн муу байдалтай болох, үл өөдлөх; бүр харлажээ! еэ, харал дотор харлах (өрөн дээр аягүй болж эвэрлэх).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3367