муу зан

харилхах

харь зан байдал гаргах, хүнийрхэх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/22946

хариуцлагагүй

хариуцлага муутай.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3349

харшмал

хар санаатай, муу санаатай; харшмал хүн дээ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4956

холчиргон

урвах хөрвөх нь үлэмж, тогтворгүй ааль зантай; 2. бусдын үйл ажилд туслалцах санаатай, хөнгөмсөг зантай.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31293