интэрнээт

сүлжээ

I. сүлжээс; 2. хэрэ; хэрээ сүлжэв хорш/, үгийн сүлжээ (үг таалгах таавар).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/28871