зүйр

бүүр ii

сүрэглэсэн бүлэг, бөөн; чонын бүүр; бүүр нохой; хуйвалдсан хэсэг; бүүр нохой хүн барьдаг, бүүр хүн хүн барьдаггүй з ү й р.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/9367

нам i

нийгмийн нэгэн ангийн жолоодох хэсэг нь бөгөөд түүнийг ашиг тусыг хамгаалж, нөгөө эсрэг ангитай явуулах тэмцлий нь удирдах улс төрийн байгууллага; ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/29660

нам ii

санаа зорилго нэгтэй бүлэг хэсэг; хулгайн нам; дээрэмчний нам; нам нийлэх сэм хуйвалдах; 2. адгуус, ургамлын аймаг, төрөл бүлэг; сонгинын нам; мий...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/29661