зам

харгуй

Өргөн тодорхой зам; зам харгуй хорш..

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20374

харуу i

мөсөн дээгүүр явахад халтирахгүйн тулд асгасан шороон зам: харуу асгах (мөсөн дээгүүр зам болгож шороо асгах).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3388

цавчил

ойд модыг огтлон гаргасан зурвас, зөрөг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/27510