дутуу

гөмс

юмны зохих бололцох хэм барагт үл хүрэлцэх буюу дутуу мөчид чамлалтай болох; үйлдсэн бүтээсэн нь хэврэг гөмс; утга санаа нь мөчид гөмс; гүйцэх хүрэ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/10209