гөрөөс

ардуу

а м ь т а н зүртэй адилхан, өнгө цагаавтархан нэгэн зүйл гөрөөс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/928

ардуун

а м ь т а н бугатай адилхан бөгөөд бага, өнгө шаравтар гөрөөс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/929

ариадуу

а м ь т а н эр ардуу.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/962

армана

а м ь т а н Африк тивийн халуун орны цэнгэг усны сангаар орших, ац туурайтай, зузаан арьст гөрөөс; хүнд нь 2-3 тонн, шунгамтгай, хушуу банхгар, тол...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1042

барахай

а м ь т а н барстай адилхан, гахайн үс шиг үстэй, эрээн магнайтай нэгэн зүйл гөрөөс; ашиг цулцан гэдэг өвчнийг засахын тул махы нь иддэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4286

бидүүч

а м ь т а н хоньтой адил бөгөөд хушуу богино, өнгө хар, маш соргог нэгэн зүйл гөрөөс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5739