гэр

хатавч

монгол гэрийн хаалга хана хоёрын уулзвар газар; хатавчаар их хүйтэн орж байна; хаалганы далбаа: хаалга хатавч хорш..

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7772