горьдох

харуулдах i

ирэх болов уу гэж горилон харж хүлээх; чамайг өнөөдөр ирнэ гэж өдөржин харуулдав.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3406