газар орон

аариг

жалга суваг, баржин сархиаг үлэмж газар.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/80

энтээ

энэ газарт байгаагий нь; уулын энтээ; Туул голын энтээ

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3710