гадаад үг

шушмаа

шүо шүмаа буюу юу гэнэ ээ хэмээх хятад үгийн дуудлага сунжирч шушмаа гэдэг үг болжээ. "Одоогийн хэл хэлтлээчид түүний дэргэд ёстой шушмаанууд." Д.П...

Д.Пүрэвдорж: "Улаан зүүд" http://toli.query.mn/w/31762