багаж

аашлуур

өрөм, тос, тараг мэтийг нухах, хорших зэвсэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/144

харуул ii

модыг харуулдан засах багаж: харуулын тархи (харуулын төмөр, чих, шаантгаас бусад бүхэл бие); харуулын төмөр (харуулын ирт төмөр); харуулын ул (хар...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3400

харь ii

усан дотроос юм утган шүүрдэж авах торон шүүр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4968

хасуур

төмөр дархлахад хэрэглэх, хасч таслах багаж.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5031

ховхи

юмыг матруулан хуйлах, хонхойлгон ухах зэргээр нэг талыг хотгор болгосон багаж; ховхиор засах; ховхи харуул

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30722

ховхидох

ховхиор засах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30723

ховхидуулах

ховхидохын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30724

ховхил

суваг мэт ухагдсан нарийн хонхор зам; замын ховхил

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30725