анатоми

чөмөг

Ясны гол дунд орших өөхлөг зөөлөн эд; хүн мал амьтны дөрвөн мөчний тулгуур ясанд байрлаж, цусны эд эсийг төлжүүлэх үүрэгтэй

amarjargal http://toli.query.mn/w/31592