Монгол бичиг

битүүмж

сав зэргийн ам амсрыг нээлгэхгүйн тул бэхлэн битүүмжилсэн нь; битүүмжтэй бичиг; битүүмжтэй авдар.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5350

битүүмжлэх

сав зэргийн ам амсар, нүх сүвийг нээлгэхгүйн тул битүүлэх наах ба лацдах; захидал битүүмжлэх; 2. эд юм бүхий орон байшингийн үүд, авдар савны амср...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5368