залан

хуучирсан: 1. урьдын цагийн түшмэлийн хэргэм. 2. нэг ангийн цэргийг нэг залан гэдэг.

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • Нямбаа: 2009-08-24 11:06:10

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх