бэлэг

Бэлэг сэлт

  • Б. Ренчин "Б. Ренчингийн домгууд оршвой"
  • Төгөлдөр: 2010-09-09 10:56:18
  • tala: 2018-12-30 18:54:37

  бэлгэ дэмбэрэлтэй "бэлгэ"-ийн буруу бичлэг

  Тайлбартай холбоотой

  Хэрлэн

  2013-01-26 06:35:57

  Бэлгэ -н буруу бичлэг бус, бэлэг нь бэлэг сэлтийн бэлэг болно. "Бэлгэ - бэлгэ дэмбэрэлтэй Бэлэг - бэлэг сэлт Билиг - билэг оюун Билэг - ичимдэг эрхтэн"

  Дээрх тайлбарыг "Б.Ренчингийн домгууд оршвой" номноос ишлэв.

  Тайлбартай холбоотой

  Төгөлдөр

  2016-09-13 10:50:11

  Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх